17 czerwca 2023, Przegląd kapel i zespołów śpiewaczych „Komu piosnkę, komu”

Zapraszamy zespoły śpiewacze, kapele ludowe, kluby seniora, grupy wokalne, koła gospodyń wiejskich, solistów, duety, do udziału w Przeglądzie, który odbędzie się w sobotę 17 czerwca br. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca br. Szczegóły w Regulaminie.