Nauka śpiewu i emisji głosu

mic

Zajęcia skierowane są do młodzieży, która pragnie:

• udoskonalić swoje zdolności z zakresu śpiewu i aktorstwa – praca nad emisją głosu i repertuarem (przygotowanie i interpretacja utworów estradowych).
• poprawić wymowę – ćwiczenia dykcyjne.
• ubiegać się o miejsce na Wyższej Uczelni Artystycznej

Zajęcia prowadzi Anna Szoszkiewicz absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Terminy zajęć do indywidualnego ustalenia.

Koszt 50 zł/ miesięcznie (4 godziny zegarowe)