Warsztaty twórcze

 Oferta warsztatów  dla dzieci w wieku 7-12 lat  Rękodzieło pozwala na nieograniczoną kreatywność. Tworzymy coś z „niczego”. Z prostych, podstawowych materiałów, często pochodzących z recyklingu powstają zupełnie nowe przedmioty użytkowe oraz dekoracyjne. Daje to wielkie możliwości i wspomaga rozwój wyobraźni. Aktywność taka pozwala na rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni przestrzennej, a także cierpliwości i systematyczności w działaniu. W twórczej atmosferze każdy może wykonać coś pięknego dla siebie lub na prezent, co sprawia wiele radości i satysfakcji.Tworząc zabawki, biżuterię, kwiaty, kartki, ozdoby świąteczne oraz różne przedmioty użytkowe można nie tylko przyswajać wiedzę i zdobywać cenne doświadczenie, ale też doskonale bawić się w  gronie rówieśników. Sztuki rękodzielnicze doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat.

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach:

 1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
 2. Poznawanie różnych technik plastycznych.
 3. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności
  planowania działań.
  4. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.
 4. Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.
 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami
  i materiałami plastycznymi .
 6. Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.

Zajęcia prowadzi pani AGATA WŁODARCZYK.