Klub Seniora

klubskupia około 50 osób biorących udział w cotygodniowych spotkaniach tematycznych, prelekcjach i wycieczkach. Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00