Klub Seniora

klubskupia około 50 osób biorących udział w cotygodniowych spotkaniach tematycznych, prelekcjach i wycieczkach. Spotkania odbywają się w każdą środę, w godz. 16.00 – 18.00.

Opiekun grupy: Małgorzata Eljasik