Klub Seniora

klubSkupia około 50 osób biorących udział w cotygodniowych spotkaniach tematycznych, wieczorach tanecznych, prelekcjach i wycieczkach. Członkowie Klubu przygotowują także okolicznościowe programy artystyczne.

Spotkania odbywają się w każdą wtorki, w godz. 16.00 – 18.00.

Opiekun grupy: Małgorzata Eljasik