5 – 9 lutego 2016, Artystyczne ferie w MOK – u

Zapraszamy do udziału w półkoloniach zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie w terminie 5 – 9 lutego 2018. Propozycja skierowana jest do dzieci w wieku 7 – 10 lat. Oferujemy ciekawy program: zajęcia muzyczne, plastyczne, warsztaty twórcze, gry  zabawy sportowe, wycieczki i fachową opiekę w godzinach 10.00 – 16.00. Ilość miejsc – 15.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie  od poniedziałku 15 stycznia br. pod nr telefonu 42 710 31 18 lub osobiście w siedzibie placówki. Kartę kwalifikacyjną można pobrać w siedzibie Organizatora i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia br. Opłaty za udział w półkoloniach, po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w półkoloniach, można dokonać przelewem na nr konta 32 8786 0001 0000 2017 2001 0006 w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka – udział w półkoloniach.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH I ZIMOWYCH – do pobrania