Druga strona – łódzki aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem zbrojnym

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, określanych także żołnierzami niezłomnymi. Z tej okazji w Izbie Historii Miasta Ozorkowa nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy opracowanej przez pracowników łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pn. „Twarze łódzkiej bezpieki”. Na planszach zaprezentowano historię łódzkiego aparatu bezpieczeństwa w latach 1945-1990 (Urząd Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa), który od początku swego funkcjonowania utrwalał „nową władzę ludową” na ziemiach polskich narzuconą przez Sowietów. Działania UB wspierane przez NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) oraz KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) były wymierzone i skierowane przeciw polskiemu podziemiu zbrojnemu poprzez likwidację opozycji politycznej, a w późniejszym okresie poprzez inwigilację społeczeństwa i terror, zmierzano do utrzymywania obywateli polskich w posłuszeństwie względem władzy komunistycznej. Działania operacyjne i represje UB wymierzone były przede wszystkim w żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych formacji wojskowych, członków konspiracji cywilnej, działaczy demokratycznych, opozycyjnych oraz w przedstawicieli  ruchów młodzieżowych.

W okresie nasilających się represji stalinowskich dotknęło to także byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy powrócili do Polski z Zachodu. Przez siedziby UB przeszły tysiące Polaków, gdzie wielu z nich zostało złamanych w czasie śledztwa, często zamordowanych lub wywiezionych na Syberię do kopalń na Kołymę czy do Workuty.

Wystawa przybliża sylwetki funkcjonariuszy UB, SB, MO (np. gen. Mieczysława Moczara twórcy aparatu bezpieczeństwa w Łodzi, Grzegorza Piotrowicza – zabójcy ks. J. Popiełuszki) zajmujących kierownicze stanowiska w resorcie bezpieczeństwa. Prezentuje także wycinki dokumentów pozwalających ukazać poglądy i postawę ludzi aparatu władzy w kluczowych momentach ich służby.

Zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania wystawy w terminie do 20 kwietnia 2017 r. we wtorki 10.00-16.00 oraz w piątki 12.00-18.00. Grupy zorganizowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 42 718 31 18/19 lub 662 515 821.

Szymon Bajor