Ozorków w kartografii

Odkrywając historię Ozorkowa, nie sposób pominąć zbiorów kartograficznych (map i planów), które dotyczą naszego miasta. W oparciu o te materiały można pozyskać wiedzę o położeniu, rozwoju i układzie urbanistycznym Ozorkowa, które ulegały zmianie na przestrzeni dwóch ubiegłych wieków. Po raz pierwszy Ozorków, jako wieś został zaznaczony na mapie z 1793 r., wykonanej przez pułkownika wojsk koronnych geometrę JKM Karola de Pertheesa. Natomiast kartografowie pruscy, w 1802/1803 r. oznaczyli miejscowość nad Bzurą o nazwie Ozurkow. Kolejne już mapy, wykonane przez Augusta Wilhelma Dorsteina w 1815 r. (mapa wyobrażająca osadę Ozorków i Folwark Strzeblew) i w 1816 r. (mapa lokacyjna miasta Ozorkowa), stanowią układ przestrzenny miasta, który niemalże niezmieniony zachował się do naszych czasów. Prezentowane na wystawie mapy dotyczą Ozorkowa i okolic z XIX i XX w. Są to projekty, a także zrealizowane koncepcje bądź tylko plany, które pozostały na papierze i dotyczą przebudowy miasta pod względem urbanistycznym i komunikacyjny. Poza tym na zaprezentowanych planach można zobaczyć znane wszystkim mieszkańcom wybrane budynki: zabudowania dworcowe PKP, kaplica na Bugaju czy budynek narożny przy ul. Żwirki i Listopadowej oraz rzuty kopuły kościoła ewangelickiego i wieży kościelnej.

Na uroczystym otwarciu 3 marca br. obecni goście i mieszkańcy mogli zobaczyć mapy i plany pochodzące ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych z Warszawy, Archiwum Państwowego z Łodzi, Urzędu Miasta Ozorkowa, Izby Historii Miasta Ozorkowa, zbiorów parafii ewangelicko-augsburskiej i zbiorów prywatnych Roberta Wójcika i Stanisława Frątczak.

Zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania w terminie 3 marca – 12 kwietnia br. we wtorki 10.00-16.00 oraz w piątki 12.00-18.00. Grupy zorganizowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 42 718 31 18/19 lub 662 515 821.

Szymon Bajor