Promocja Zgierskich Zeszytów Regionalnych

W ramach cyklu Ozorkowskie spotkania z historią (22 marca br.) odbyła się oficjalna prezentacja XI Tomu Zgierskich Zeszytów Regionalnych. Wprowadzenia do promocji kolejnego tomu rocznika o tematyce regionalnej dokonał Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Zgierza i redaktor ZZR Adam Zamojski. Podczas prelekcji omówiona została praca magisterska Justyny Tomczyk pt. Funkcje Ozorkowa po transformacji ustrojowej i ich postrzeganie przez mieszkańców oraz Kronika Ozorkowa autorstwa Jana Apolinarego Rosiaka (1928-2001). W pierwszej części zaprezentowano postać J. A. Rosiaka, przybliżono jego sylwetkę jako poety, artysty oraz regionalisty – znawcy historii Ozorkowa, który przez większość swojego życia próbował gromadzić zbiory związane z miastem. Czytaj dalej

„Muzycznych potyczek – 2017”

W sobotę 25 marca, w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie, spotkali się młodzi wokaliści z województwa łódzkiego. Jury w składzie – Żaneta Walkus – przewodnicząca, Marek Zytek, Janina Kolado Frątczak, Jan Mucha, wysłuchało ponad 80 prezentacji konkursowych. Czytaj dalej