Promocja Zgierskich Zeszytów Regionalnych

W ramach cyklu Ozorkowskie spotkania z historią (22 marca br.) odbyła się oficjalna prezentacja XI Tomu Zgierskich Zeszytów Regionalnych. Wprowadzenia do promocji kolejnego tomu rocznika o tematyce regionalnej dokonał Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Zgierza i redaktor ZZR Adam Zamojski. Podczas prelekcji omówiona została praca magisterska Justyny Tomczyk pt. Funkcje Ozorkowa po transformacji ustrojowej i ich postrzeganie przez mieszkańców oraz Kronika Ozorkowa autorstwa Jana Apolinarego Rosiaka (1928-2001). W pierwszej części zaprezentowano postać J. A. Rosiaka, przybliżono jego sylwetkę jako poety, artysty oraz regionalisty – znawcy historii Ozorkowa, który przez większość swojego życia próbował gromadzić zbiory związane z miastem. Natomiast Pani J. Tomczyk przedstawiła założenia i problematykę swojej pracy, która koncentrowała się na badaniach nad strukturą Ozorkowa, w tym na przemianach społeczno-gospodarczych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i jej wpływu na nasze miasto do 2014 r.

Osoby zainteresowane nabyciem lub wypożyczeniem Zgierskich Zeszytów Regionalnych proszone są o kontakt tel. 662515821 lub 42 710 32 10.