U szewca czarodzieja…

Od bajki Igora Sikiryckiego Szewc Czarodziej, prezentowanej przez harcerzy z 2 OWD Pro Patria, rozpoczęto wystawę w Izbie Historii Miasta Ozorkowa. Cech szewców ma ponad 200-letnią historię związaną z Ozorkowem. Pierwsze wzmianki o szewcach na terenie Ozorkowa znane są dzięki zapisom sporządzonym w 1807 r. przez właściciela osady wiejskiej Ignacego Starzyńskiego. Spisał on wówczas z przedstawicielami różnych zawodów umowę osadniczą, zawierającą wykaz rzemieślników, którzy osiedlili się na terenie wsi. Na podstawie sporządzonego przez właściciela sprawozdania z roku 1815, wiadomo że w Ozorkowie było wtedy już 17 szewców. Czytaj dalej