Komu piosnkę, komu …

P1190235W sobotę, 20 września, w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie, po raz piąty odbył się Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych „Komu piosnkę, komu…”

W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 170 wykonawców zrzeszonych w kapelach folklorystycznych, zespołach śpiewaczych oraz chórach i kołach gospodyń. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele Parzęczewa, Bedlna, Dalikowa, Góry Św. Małgorzaty, Uniejowa, Szadku, Koluszek, Łęczycy, Ozorkowa oraz Aleksandrowa.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury w składzie: Janina Kolado – Frątczak, Monika Kryszkiewicz, Marcin Sówka, Ryszard Rogalski, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria – kapele ludowe
I miejsce – Kapela ludowa “Parzęczewiacy”, Kapela folklorystyczna “Ozorkowianie”
II miejsce – Kapela ludowa “Witaszewiacy” z Góry Św. Małgorzaty
III miejce – jury nie przyznało
Wyróżnienie – Kapela Tolka z Łęczycy

Kategoria – zespoły śpiewacze
I miejsce – Zespół wokalny “Wrzos” z Szadku
II miejsce – Zespół śpiewaczy “Żeroniczanki” z Bedlna oraz Zespół wokalny “Parzęczewiacy”
III miejsce – Zespół śpiewaczy “Włościanki” z Uniejowa oraz Chór Kantylena z Uniejowa
Wyróżnienia: Zespół “Zygmuntowiacy” z Koluszek, Zespół śpiewaczy “Jawor” z Dalikowa
Wyróżnienie – solistka p. Bogusława Stępniak z Bedlna