1 października 2023, godz. 17.00 TOMALA DUE

Zapraszamy na koncert inauguracyjny 8. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej „DIALOGI”, w wykonaniu dwóch niezwykle utalentowanych artystek, tworzących duet TOMALA Due – Marii Katy oraz Joanny Jakubowskiej. Prywatnie Artystki są siostrami, a od października 2014 roku tworzą zespół kameralny.

W programie koncertu na harfę i altówkę usłyszymy między innymi kompozycję J. Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem” oraz szlagiery pochodzące z opery „Carmen” G. Bizeta, czy „Cyrulik Sewilski” G. Rossiniego. Zabrzmią także utwory ze znanego i lubianego musicalu „My fair Lady”, a to wszystko w mistrzowskim wykonaniu …

Maria Kata

Ur. 14.06.1985r w Łodzi. W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi i rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Róży Wilczak-Płaziuk. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi oraz zdobyła III nagrodę na Uczelnianym Konkursie na wykonanie sonaty solo dla instrumentów smyczkowych. W 2007 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niejednokrotnie brała udział w koncertach, sesjach i festiwalach organizowanych w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w wielu koncertach muzyki symfonicznej, kameralnej i solowej Wielokrotnie współpracowała z orkiestrami: Filharmonii Łódzkiej, Kaliskiej, Płockiej, orkiestrami kameralnymi w Radomiu i Łomży, Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz orkiestrą kameralną „New Art”. W czerwcu 2009 roku wystąpiła jako solistka z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej.

Od 2012 roku pracuje w Teatrze Wielkim w Łodzi na stanowisku lidera grupy altówek.

Joanna Jakubowska

Ur. 25.03.1990 roku w Łodzi. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Obecnie jest doktorantką w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek. W 2007 roku zdobyła I nagrodę podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Duetów z Harfą w Cieszynie.  Niejednokrotnie brała czynny udział w międzynarodowych kursach muzycznych i harfowych. Od 2009 roku jest związana zawodowo z Orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi, w której piastuje stanowisko harfy solo.

Wielokrotnie współpracowała z orkiestrami Filharmonii Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Kaliskiej, Koszalińskiej, Płockiej, Operą Poznańską, Operą Bałtycką, Teatrem Muzycznym w Gliwicach oraz Symfonią Iuventus. Jest częstym uczestnikiem koncertów solowych, kameralnych i symfonicznych na terenie Polski. W 2014 roku występowała jako solistka z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Koszalińskiej.

Jako duet mają na swoim koncie wiele wspólnie zagranych koncertów.

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha.

Wstęp wolny