11 czerwca 2022, godz. 11.00 Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

Zapraszamy do udziału w Konfrontacjach Kapel Ludowych i zespołów Śpiewaczych „Komu piosnkę komu” organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, 11 czerwca br.

Do udziału zapraszamy zespoły śpiewacze, kapele ludowe, kluby seniora, grupy wokalne, koła gospodyń wiejskich, solistów oraz duety ,

Zgłoszenia można składać do do dnia 3 czerwca br.