Zajęcia artystyczne w MOK-u także dla dzieci z Ukrainy

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie dzieci z Ukrainy, informuję, że:

  • każde dziecko, może wziąć udział w wybranej formie aktywności
  • udział w zajęciach dla dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi jest nieodpłatny.

Oferujemy: zajęcia rytmiczne pn. „Wesołe nutki” dla dzieci 4-5 letnich, zajęcia taneczne -Taniec współczesny (grupy dzieci: przedszkolna – dzieci 5-6 letnie, grupy szkolne: dzieci 7-9 lat, dzieci 10+). Zapraszamy także osoby dorosłe, które mogą dołączyć do Chóru „Apasjonata”.

Oferta skierowana jest do obywateli ukraińskich (uchodźców), którzy przebywają obecnie na terenie Ozorkowa zgłosili swój pobyt w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: tel. 42 710 31 18. Zapraszamy

Flaga Ukrainy

У зв’язку з виникаючими запитами щодо можливості участі в заходах, організованих Муніципальним культурним центром в Озоркові для дітей з України, хочу повідомити, що:


• кожна дитина може взяти участь у обраній формі діяльності
• участь у заходах для дітей із зон бойових дій безкоштовна.
Пропонуємо: ритмічні заняття пн. „Wesołe nutki” для дітей 4-5 років, танцювальні заняття – Сучасні танці (групи дітей: дошкільні – діти 5-6 років, шкільні групи: діти 7-9 років, діти 10+). Також запрошуємо дорослих, які можуть приєднатися до хору «Apasjonata».

Пропозиція адресована громадянам України (біженцям), які зараз перебувають в Озоркові, повідомили про своє перебування в міському управлінні в Озоркові. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 42 710 31 18.

Запрошуємо Вас відвідати