Komu piosnkę, komu … ?

Blisko 130 wykonawców  z terenu województwa łódzkiego wzięło udział w XI Wojewódzkim Przeglądzie  Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych ,,Komu piosnkę, komu…?’’. Przegląd odbył się 15 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie.

Swój dorobek artystyczny zaprezentowali soliści, zespoły śpiewacze oraz kapele ludowe z Sulejowa, Kutna, Góry Świętej Małgorzaty, Wielunia, Bedlna, Dalikowa, Koluszek, Łanięt, Aleksandrowa Łódzkiego oraz Ozorkowa, prezentując po dwa utwory o dowolnej tematyce, nie przekraczające 10 minut.

Celem Przeglądu oprócz prezentacji dorobku artystycznego było również stworzenie amatorskim zespołom  możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń. Tego dnia wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki, a organizatorzy zadbali o miłą, rodzinną  atmosferę .