150. rocznica stracenia Wawrzyńca Jeziorskiego

IHMO wystawaPrzed stu pięćdziesięciu laty, dnia 10 lutego w samo południe na rynku w Ozorkowie, stracono przez powieszenie mieszkańca naszego miasta, żandarma narodowego Wawrzyńca Jeziorskiego-Stefańskiego. Z tej okazji, w Izbie Historii Miasta Ozorkowa, odbył się wernisaż wystawy poświęconej Wawrzyńcowi Jeziorskiemu i mieszkańcom miasta, którzy brali czynny udział w powstaniu narodowym. Symbolicznego otwarcia dokonał, w imieniu Burmistrza Miasta Ozorkowa, Sekretarz  Mariusz Ostrowski.

Pierwszy plan ekspozycji stanowią obrazy Aleksego Matczaka oraz Pawła Jaszczaka przedstawiające ostatnie chwile Wawrzyńca Jeziorskiego (wyprowadzenie z aresztu, przemarsz ulicą Zajączka, stracenie na rynku). Znaczącym dopełnieniem wystawy są zbiory Wojciecha Bryszewskiego i Michała Kuropatwy prezentujące umundurowanie i ekwipunek powstańców (kosyniera, strzelca), a także żołnierza piechoty carskiej.

Podczas wernisażu nie zabrakło krótkiej prelekcji poświęconej postaci Wawrzyńca Jeziorskiego. Obecni goście mogli również wysłuchać opowieści Pana Aleksego Matczaka o kobiecie-powstańcu Marii Antoninie Lix, zaprezentowanej na jednym z portretów.

Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 31 marca br. we wtorki 10.00-16.00 i piątki 12.00-18.00. Grupy zorganizowane proszone są o kontakt celem uzgodnienia terminu zwiedzania – 662 515 821 lub (42) 710 32 10.

Szymon Bajor

Zwiedzającyp1130081