Zapraszamy na spotkania organizacyjne

08.09.2015, godz. 16.00        Spotkanie organizacyjne Klubu Seniora

08.09.2015, godz. 19.00        Wznowienie prób Chóru APASJONATA

11.09.2015, godz. 16.00        Spotkanie organizacyjne dla uczestników zajęć Nauki śpiewu i emisji głosu

14.09.2015, godz.17.00         Spotkanie informacyjno – organizacyjne uczestników zajęć   Nauki gry na instrumentach.

15.09.2015 godz. 15.00         Wznowienie spotkań Koła filatelistów

15.09.2015 , godz. 16.15       Spotkanie organizacyjne dla uczestników zajęć Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego “Ozorkowianie” – grupa przygotowawcza

15.09.2015, godz. 17.00       Dzień otwarty w MOK