Tradycje szkolnictwa zawodowego w Ozorkowie

25 marca br. w Izbie Historii Miasta Ozorkowa dokonano uroczystego otwarcia wystawy poświęconej szkolnictwu zawodowemu na terenie naszego miasta. Na wystawie zaprezentowano eksponaty, zdjęcia i dokumenty związane z zawodami , w których kształcili się , zarówno przed laty, jak i obecnie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie.  Przedstawiono powojenne profesje, w tym: tkactwo, ślusarstwo, włókiennictwo, stolarstwo, krawiectwo. Otwarcie wystawy było świetną okazją do wspomnień zarówno obecnych jak i byłych pracowników , a także absolwentów szkoły.  Wystawione  kroniki i zdjęcia, ułatwiały powrót do czasów szkolnych, tak bliskich każdemu z nas.