Sztuka sakralna w MOK

We wtorek 17 marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie otwarta została wystawa prezentująca wytwory artysty ludowego – Jacka Rurarza. Ze względu na czas Wielkiego Postu artysta zdecydował się na prezentację krzyży rzeźbionych w różnych gatunkach drewna. Oglądających zachwyciła różnorodność prezentowanych prac, ich wydźwięk artystyczny i religijny. Prezentowane prace pobudzały oglądających do refleksji i żywej dyskusji. Otwarcie wystawy uświetnił krótki koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Sówki.

Warto , przy tej okazji przyjrzeć się nieco sylwetce artystycznej autora prezentowanych rzeźb.

Jacek Rurarz jest mieszkańcem  Wielkiej Wsi w Gminie  Parzęczew. Artysta ma na swym koncie wiele wystaw w Polsce i za granicą. Jest samoukiem. Sukcesy twórcze zawdzięcza talentowi odziedziczonemu po rodzicach oraz własnej, ciężkiej pracy. Ulubionym tematem prac jest sztuka sakralna. Inspiracją do tworzenia stała się przekazywana z pokolenia na pokolenia wiara. Stąd w jego twórczości dominują krzyże , które prezentował na wielu wystawach. : m.in. w Galerii Ośrodka Duszpasterskiego Środowisk Twórczych w Łodzi, w Towarzystwie Przyjaciół  Bratoszewic w Bratoszewicach, w Gminnym Ośrodku w Domaniewicach, w Duszpasterstwie Akademickim DA5 w Łodzi, w  Miejskiej Bibliotece Śródmieście w Łodzi,  w Galerii Adriat w Łodzi, w  Kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów w Łodzi ,w  Kościele Królowej Polski w Łodzi, w Kościele Matki Odkupiciela i Świętego Jana Bosko w Łodzi, w Kościele Matki Bożej Królowej w Sokolnikach Las oraz  w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie. Swoje prace  prezentował także w Łódzkim Domu Kultury. Wielkim osiągnięciem , a także ciekawostką jest fakt, iż jeden z krzyży autorstwa pana Jacka prezentowany jest w sali poświęconej pamiątkom po Papieżu Janie Pawle II w Watykanie.