Rozstrzygnięcie konkursu – „Pejzaż latem malowany”

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie był organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 5 – 12 lat, pt. ,, PEJZAŻ LATEM MALOWANY’’. W wydarzeniu wzięło udział ponad pięćdziesięcioro młodych artystów, którzy konkurowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w piątek, 8 października 2021 roku.

Propozycja ta skierowana była do dzieci, chcących rozwijać swój warsztat plastyczny, doskonalić wrażliwość artystyczną oraz podejmować wyzwania w zakresie kreatywnego odwzorowywania otaczającego świata.

Czytaj dalej