22 września 2018, godzina 11.00 Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych „Komu piosnkę komu” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie dnia 22 września br. Impreza rozpocznie się o godzinie 11.00

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu 42 710 31 19 , osoba do kontaktu Małgorzata Eljasik.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem imprezy, kartą zgłoszeniową oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 12 września br.