“Wesołe nutki” – zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku 4 – 5 lat

Plakat

Zajęcia rytmiczne dla dzieci to połączenie zabawy wraz z ćwiczeniami umuzykalniającymi oraz wspomagającymi całkowity rozwój dziecka. Przeprowadzane w trakcie zajęć ćwiczenia rozwijające inteligencję; potencjał twórczy; szybkość reakcji; podzielność uwagi oraz umiejętność pracy w grupie sprawiają, że dziecko angażuje wszystkie swoje zmysły jednocześnie. Zajęcia są przeprowadzane w oparciu o metody : B. Strauss; E.J. Delacroeza oraz E.E. Gordona, które wprowadzają dziecko w świat dźwięków, poprzez śpiew, improwizację ruchową oraz grę na instrumentach perkusyjnych.
W trakcie zajęć dziecko uczy się układów taneczno-rytmicznych, różnorodnych piosenek oraz gry na prostych instrumentach, a także kształci słuch muzycznych.

Zajęcia prowadzi KATARZYNA WINKLER