Historia powstania

Otwarcie Izby Historii Miasta Ozorkowa miało miejsce 25 listopada 2010r. Od lutego 2013 roku Izba działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie.

Siedzibą Izby jest historyczny budynek wozowni i stajni, który niegdyś był kompleksem rezydencji Scheiblerów, znajdujący się przy ul. Wigury 14.

Głównym celem działania Izby Historii Miasta Ozorkowa jest gromadzenie i trwała ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta Ozorkowa i regionu. W ramach funkcjonowania Izby organizowane są wystawy stałe oraz czasowe prezentujące posiadane zbiory i zasoby innych instytucji, placówek kulturalnych bądź osób prywatnych – pasjonatów historii. Kolejnym nurtem pracy Izby jest działalność edukacyjna, skierowana głównie do młodzież szkolnej naszego miasta i okolic. Eksponaty prezentowane na wystawach, pozwalają na bezpośredni kontaktztematyką historyczną, co pobudza zainteresowania i uświadamia młodym ludziom, że nasza przeszłość jest ważna i warto ją poznać.

Szereg eksponatów pochodzi ze zbiorów prywatnych podarowanychna rzecz Izby przez mieszkańców i pasjonatów historii. W jej zasobach znajdują się m.in. fotografie z XX wieku, dokumentacja od I połowy XIX wieku, przedmioty codziennego użytku, sztandary zakładowe i szkolne, puchary szkolne i klubowe, proporczyki, obrazy, fragmenty macew. Stała ekspozycja prezentuje przeszłość Magistratu w Ozorkowie.

Dział Izby Historii Miasta Ozorkowa zaprasza do współpracy (m.in. wymiana informacji, organizacja wystaw) wszystkie osoby zainteresowane, a także wszelkie instytucje kulturalne, placówki muzealne, o światowe i organizacje.

Wizyta w Izbie Historii Miasta Ozorkowa może być fascynującą wycieczką w przeszłość miasta i jego mieszkańców. Zapraszamy do zwiedzania wszystkich zainteresowanych, także zorganizowane wycieczki i grupy szkolne. Wstęp, oprowadzanie i prelekcje są bezpłatne.

Ulotka informacyjna – pobierz